Bestyrelsen

Formand

Søren Larsen 22330918

Kasserer

Lene Meldgaard Pedersen 60226889

Sekretær

Toke Haugaard Harming 28302407

Bestyrelses Medlem

Kristian Henriksen 30275085

Bestyrelses Medlem

Michael Højland 40722003

Suppleant 1

Jimmi Skov Knudsen 40198925

Suppleant 2

Kjeld Mouritsen 20283309

Revisor

Pernille Riemenschneider 28108357